Associació Linux UPC

Som estudiants d’enginyeria informàtica i de telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya, altres som antics estudiants de la UPC que continuem participant i donant support a la associació.

Proper taller:

Screenshot from 2017-05-15 17-53-06

El que tots tenim en comú es la nostra actitud proactiva en el desenvolupament continu de les nostres habilitats en:

  • Desenvolupament web
  • Desenvolupament de software
  • Diseny i administració de xarxes i sistemes
  • Diseny i administració de bases de dades i sistemes d’informació
  • Seguretat informàtica

amb tecnologies software lliure o de codi obert.

El que ens uneix és el nostre interés per divulgar i extendre l’ús d’aquestes tecnologies en els diferents estaments socials, academics i professionals.

Així, organitzem tallers i cursos alhora que implementem sistemes que permetin a la associació lliurar millors serveis tant per als seus membres com per a la comunitat universitaria, en la mesura que el treball i els estudis ens ho permeten.

Per altra banda,

  • Assistim i participem en esdeveniments i congressos arreu la peninsula ibèrica.
  • Col·laborem amb altres associacions i hack labs amb objectius semblants als nostres
  • Resolem dubtes i donem support tant per les nostres llistes de correu com en el nostre despatx.