Introducció a Git (hands-on)

Screenshot from 2017-05-15 17-53-42

Dimecres 16 de novembre farem de 12-14 al A5101 un taller pràctic gratuït d’introducció al VCS Git.

Es tracta d’un taller introductori orientat a alumnes amb una mínima experiència en el desenvolupament de software que requereixin un sistema per controlar l’evolució del copi a sigui a nivell personal o en grups. L’objectiu principal es donar mort a l’ús de Dropbox i zips, i dotar de un coneixement practic (no serà exhaustiu en el que es refereix a la teoria) suficient per fer-ne ús el dia a dia.

El registre al taller ha estat tancat.

You may also like...